Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 05:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793 – ETAP I

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186411-2009 z dnia 2009-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dydnia
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP -I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik nr 2...
Termin składania ofert: 2009-11-16


Dydnia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP I.
Numer ogłoszenia: 221291 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186411 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793 - ETAP I.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-3, 45.31.61.10-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 106726.11 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ELSERVICE24 Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 106726,11
  • Oferta z najniższą ceną: 106726,11 oferta z najwyższą ceną: 106726,11
  • Waluta: PLN.


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-25 13:02:19
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-25 13:03:19

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl