Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
24-06-2024, Poniedziałek, 21:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wójt Gminy

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

 1. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza.
 2. W zakresie zadań powierzonych Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi mieszczą się uprawnienia nadzorcze w stosunku do kierowników referatów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik wykonują zadania powierzone przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.
 5. Zastępca Wójta nadzoruje oraz koordynuje wykonywanie zadań przez podległe mu gminne jednostki organizacyjne.
 6. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu.
 7. Skarbnik organizuje całokształt prac związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu oraz nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i wykonywanie zadań w zakresie finansowym.
 8. Wójt kieruje urzędem przez wydawanie poleceń służbowych, zarządzeń i pism okólnych.
 9. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
 10. do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Wójt wyznacza Zastępcę Wójta do kierowania Urzędem podczas jego nieobecności.

 

Wójtowi podlegają bezpośrednio:

   1. Zastępca Wójta

   2. Sekretarz

   3. Skarbnik

   4. Samodzielne Stanowisko

   5. Referat Budżetu i Finansów

   6. Referat Podatków i Opłat Lokalnych

   7. Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

   8. Referat Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych

   9. Urząd Stanu Cywilnego

   10. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

 

Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 2. Wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 3. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.

 4. Wykonywanie uchwał Rady.

 5. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy – w ramach posiadanych upoważnień.

 6. Koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych.

 7. Wydawanie zarządzeń.

 8. Prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu.

 9. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

 

 

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-05-28 10:03:28
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-05-28 10:23:24
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-11-20 14:39:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl