Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
21-05-2024, Wtorek, 08:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA:

WÓJT GMINY DYDNIA

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A., MODEL H9.21.12.5T Z 1996 ROKU, NR REJESTRACYJNY KUD 9820 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ URZĘDU GMINY W DYDNI

 

Nazwa sprzedającego:

Urząd Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 NIP: 686-10-01-317; REGON: 000538716

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 1996 roku, nr rejestracyjny KUD 9820 będącego własnością Urzędu Gminy w Dydni

Wartość rynkowa brutto, pojazdu określona została na podstawie wyceny Licencjonowanego Rzeczoznawcę oraz koszty pośrednie i wynosi 7 000,00 zł /słownie: siedem tysięcy złotych 00/100/ i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

  1. data pierwszej rejestracji – 26.02.1998r.,

  2. data ważności badania tech.- 28.08.2013r

  1. stan drogomierza – 293686 km,

  2. Nr identyfikacyjny - SUAAW3AAPTS020444

  3. numer rejestracyjny – KUD 9820

  4. silnik z zapłonem samoczynnym

  5. pojemność skokowa silnika/moc silnika – 6540cm3/110KW (150KM)

  6. liczba osi/rodzaj napędu – 2/4x2

  7. .Liczba miejsc siedzących 39

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia nr 503/2013 z dnia 21.11.2013r), powinno nastąpić w terminie do dnia 10.12.2013r. r., do godz 10.00 . Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Gminy Dydni, 36-204 Dydnia 224, pok. 107 lub ze strony internetowej gminy /BIP/.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń .

2.Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 700 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.12.2013 r., do godz. 9.00 w Kasie
w Urzędzie Gminy Dydnia lub na konto Urzędu Gminy Dydnia PBS Sanok O/Dydnia 49864211002005900003320001

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dydnia pok. 102

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2013r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 – sala narad nr 6.

Pozostałe informacje:

1.Samochód można oglądać codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 na wewnętrznym parkingu Urzędu Gminy

2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie ustala się w wysokości 100,00zł.

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia nr 503/2013 z dnia 21.11.2013.), i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia z dnia 21.11.2013r).

9.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich tel.13-4308123 lub 697977156.

                                                                                       Wójt Gminy Dydnia

                                                                                         Jerzy F. Adamski

 

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZałącznikiPlik DOC 76.00 Kb
2. Zdjęcia 10.29 MB
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-11-22 13:03:16
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-11-22 13:13:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl