Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
5-10-2022, Środa, 13:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Informacja z otwarcia ofert

RGGNiSO.271.2.2018                                                               Dydnia, 11.04.2018 r

 

Informacja z otwarcia ofert  

- złożonych do przetargu pn.: „Dostawa wyposażenia  i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do  udzielania pomocy poszkodowanym dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia”

 

Numer nadany przez Zamawiającego: RGGNiSO.271.2.2018

Numer ogłoszenia w BZP:    nr 539509-N-2018 z dnia 2018-04-03 r..   

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  158 200,00  PLN.

Do postępowania  wpłynęło 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w PLN

(z VAT)

Termin wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji                   i rękojmi  

 

1.

ARPAPOL Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

 

163 208,00

 

do 20.05.2018 r.

 

48 m-cy

2.

CZARMED Łukasz Czarnecki, ul. Jabłoniowa 7, 95-020 Stróża

 

53 232

 

 do 4 dni od podpisania umowy

 

48 m-cy

                                                              

Wyżej w/w dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszej informacji i mogą ulec zmianie w toku prowadzonych czynności sprawdzenia i oceny ofert.      

                                                                             

Ostateczne wyniki przetargu zostaną zawarte w rozstrzygnięciu (lub unieważnieniu) postępowania.

                                                       

Informacja dotycząca Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp  znajduje się na stronie internetowej  Zamawiającego:  http://bip.gminadydnia.pl/Przetargi.

                                                                                           Jerzy F. Adamski

                                                                                          Wójt Gminy Dydnia

                        


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-11 13:15:47
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-11 13:17:53

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl