Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
14-12-2018, Piątek, 02:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2018 roku

Zarządzenie Nr 567/ 2018

Wójta Gminy Dydnia

z dnia  18.01. 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r , poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XXXVIII/251/2017 z dnia 07.11.2017 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

 

zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Dydnia
 z zakresu:

  1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  6. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

§  2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F. Adamski

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-01-18 13:56:44
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-01-18 13:59:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl