Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

R.F. 3054-2/1/10                                                                                                            Dydnia 28.05.2010 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia”, ogłoszonego w BZP pod nr 063647 - 2010.

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) niniejszym informuję, że  do dnia 28 maja 2010 roku do Urzędu Gminy w Dydni wpłynęły niżej wymienione pisma – zapytania dotyczące przetargu: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia”.

Pytanie 1.:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia zwracamy się z prośbą o przesłanie następujących dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy kredytowej:

1. aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru RREGON i NIP).

2. aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),

3. opisowe sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i 2009 r.,

4. opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r.,

5. sprawozdania : Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S na dzień 31.12.2008 r.,

6. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S na dzień 31.12.2009r.,

7. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S na dzień 31.03.2010r.,

8. opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

9. strukturę dochodów Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 r., 31.12.2009 r., 31.03.2010 r., 31.12.2010 r., w podziale na: dochody własne, subwencje i dotacje celowe,

10. wieloletni plan inwestycyjny Gminy.

Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

11. czy Zamawiający korzysta z wierzytelności (jeśli tak prosimy podawać kwoty zaangażowania i spłat z tego tytułu).

12. czy Zamawiający jest gotowy podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

13. czy w kwotach zadłużenia przedstawionych w prognozie kwoty długu uwzględniono wartość emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych ze środków Funduszy Strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej, podlegających wyłączeniom zgodnie z art. 170 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych?

Pytanie 2.:

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000 zł w celu złożenia oferty prosimy o:

1. sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.

2. Zmiany do budżetu na 2010 r.

Prosimy o przesłanie w/w dokumentów nasz adres, lub zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy.

Odpowiedź 1:

Ad 1.1. Zał. Nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad 1.2.Zał. Nr 2 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad 1.3. Opisowe sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i 2009 r. – ze względu na ich obszerność - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 1.4. Zał. Nr 3 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad. 1.5. Zał. Nr 4, 5, 6, 7 do niniejszego wyjaśnienia..

Ad. 1.6. Dokumenty te zostały zamieszczone jako załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ w dniu 19.05.2010 r.

Ad 1.7. Zał. Nr 8 i 9 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad. 1.8. Zamawiający oczekuje na przedmiotową opinię, będzie ona załączona niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Ad. 1.9. Zał. Nr 10 do niniejszego wyjaśnienia.

Ad. 1.10. Wieloletni Plan Inwestycyjny - ze względu na obszerność – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 1.11. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

Ad. 1.12. Tak – jeżeli jest prawnie wymagane.

Ad. 1.13. Nie dotyczy.

Odpowiedź 2:

                Ad. 2.1. Analogicznie do Ad.1.6.

                Ad. 2.2. Analogicznie do Ad. 1.7.

 

                                                                                                              Jerzy F. Adamski

                                                                                                            Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                     

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zał. 1 Wykaz instytucji powoiązanych z GminąPlik PDF 14.36 Kb
2. Zał. 2 pożyczki i kredytyPlik PDF 20.42 Kb
3. Zał. nr 3 uchwała RIO w aprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008Plik PDF 842.11 Kb
4. Zał. nr 4 Rb-NDS za 2008Plik PDF 318.60 Kb
5. Zał. nr 5 Rb-Z za 2008Plik PDF 844.22 Kb
6. Zał.nr 6 Rb-27S za 2008Plik PDF 2.40 MB
7. Zał. nr 7 Rb-28S za 2008Plik PDF 10.51 MB
8. Zał. 8 Rb-27S I kwartał 2010Plik PDF 3.39 MB
9. Zał. 9 Rb-28S I kwartał 2010Plik PDF 7.58 MB
10. Zał. 10 struktura dochodów w latach 2008 - 2010Plik PDF 11.40 Kb
11. Opinia RIO o możliwości spłaty przez gmine kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000 Plik PDF 1002.46 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2010-05-31 12:16:52
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2010-05-31 12:18:33
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2010-05-31 12:48:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl